คู่มือการอบรม DLIT สพม.32 ปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ pdf   คลิกที่รูปภาพคู่มือที่ต้องการดาวน์โหลด

เชิญชวนคุณครูที่เข้ารับการอบรม เข้าร่วมกลุ่ม อบรม DLITสพม.32 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งงานค่ะ

อบรม DLITสพม.32
Closed group · 1 member
 

Join Group

 

  กิจกรรมที่ 1 เรียนรู้ Mentimeter

เข้าเว็บ Mentimeter

เว็บสำหรับสร้าง qr code

ตัวอย่าง World CLOUD ตัวอย่างการสร้างการโหวต  ตัวอย่างแบบสอบถาม


ชิ้นงานกิจกรรมที่ 1
การใช้ Mentimeter สร้างคำถามแสดงความรู้สึกแบบ World CLOUD
หมายเหตุ คุณครูส่งงานโดยคอมเม้นท์รูปภาพในกระทู้ของ Facebook Group

กิจกรรมที่ 2 เรียนรู้ การใช้งานระบบเช็คชื่อออนไลน์

เข้าเว็บเช็คชื่อออนไลน์

ชิ้นงานกิจกรรมที่ 2 การสร้างระบบเช็คชื่อออนไลน์
หมายเหตุ คุณครูส่งงานโดยคอมเม้นท์รูปภาพในกระทู้ของ Facebook Group

กิจกรรมที่ 3 เรียนรู้ การใช้งาน Anyflip เพื่อสร้างสื่อการสอนในรูปแบบ E-book

เข้าเว็บสร้างE-Book

ชิ้นงานกิจกรรมที่ 3 การสร้างชั้นหนังสือและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
หมายเหตุ คุณครูส่งงานโดยคอมเม้นท์รูปภาพในกระทู้ของ Facebook Group

กิจกรรมที่ 4 เรียนรู้ การใช้งาน Canvas สร้าง Infographic

เข้าเว็บสร้าง Infographic

ชิ้นงานกิจกรรมที่ 4 การสร้าง Infographic เรื่อง รูปแบบ DLIT
หมายเหตุ คุณครูส่งงานโดยคอมเม้นท์รูปภาพในกระทู้ของ Facebook Group

ศึกษารูปแบบ DLIT